Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalsts janvārī sniegts 184 personām

Kopumā 184 personām no Sīrijas (137), Afganistānas (14), Tadžikistānas (9), Irākas (5), Armēnijas (4), Azerbaidžānas (4), Krievijas (3), Baltkrievijas (2), Eritrejas (2), Nepālas (2), Gruzijas (1) un Indijas (1) janvārī nodrošināts sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalsts.

Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” informē, ka visbiežāk atbalsts sniegts ikdienas dzīves situāciju risināšanā, t.sk. dokumentu kārtošanā, pavadonības nodrošināšanā uz medicīnas iestādēm, bankām, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, Nodarbinātības valsts aģentūru un latviešu valodas kursiem, kā arī ir nodrošināti sezonai atbilstoši apģērbi un apavi. Sociālekonomisko atbalstu sniedza divi sociālie darbinieki un deviņi sociālie mentori.

Mēneša laikā atbalsts sociālekonomiskās iekļaušanās programmas īstenošanā nodrošināts 184 personām, no kurām nepilngadīgas personas ir 95, bet pilngadīgas – 89. Viņu vidū bija 39 ģimenes, kā arī 16 individuālie klienti.

Kopš 2016.gada 1.decembra biedrības “Patvērums “Drošā māja”” uzsāktā iepirkuma "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" īstenošanas laiks ir no 2016.gada 1.decembra līdz 2018.gada 31.maijam.

Pakalpojums tiek sniegts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Dažādības veicināšana” (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem līdz šim Latvija ES pārvietošanas programmas ietvaros uzņēmusi 207 personas. No tām bēgļa statuss piešķirts 10 personām un alternatīvais - 115 personām.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību konsultante, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@gmail.com