Precizējumi attiecībā uz patvēruma meklētajiem sniedzamo veselības aprūpi

31.08.2016. Rīga. Šī gada 30. augustā Ministru kabinetā tika apstiprināti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1529 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” (turpmāk –noteikumi).

Grozījumi noteikumos paredz precizējumus attiecībā uz patvēruma meklētajiem sniedzamo veselības aprūpi, kā arī veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu. Grozījumi nosaka, ka ārstiem, kuri sniedz veselības aprūpes pakalpojumus patvēruma meklētajiem, būs tiesības nosūtīt personu valsts apmaksātu veselības pakalpojumu saņemšanai vai izrakstīt ambulatorajai ārstēšanai paredzētās no valsts budžeta līdzekļiem kompensējamās zāles un medicīniskās ierīces. Atbilstoši grozījumiem patvēruma meklētāji tiks iekļauti no pacientu iemaksas atbrīvoto personu sarakstā.

Informācija sagatavota projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām”, ko Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.  Granta līgums Nr. PMIF/9/2016/1/03.

Informāciju ievietoja: Eva Šķendere, mājaslapas www.beglis.lv/refugees.lv satura administratore, e-pasts: eva.skendere@gmail.com