Pieņemta kārtība, kādā veicama patvēruma meklētāja veselības stāvokļa pārbaude

27.11.2017., Rīga. Ministru kabinets šī gada 21. novembrī pieņēma noteikumus Nr. 686 “Kārtība, kādā veic patvēruma meklētāja veselības stāvokļa pārbaudi un sanitāro apstrādi, kā arī reģistrē to rezultātus”, kas regulē kārtību, kādā veic patvēruma meklētāja veselības stāvokļa pārbaudi un sanitāro apstrādi.

Patvēruma meklētāja veselības stāvokļa pārbaude ietver aptauju un, ja iespējams, medicīniskās dokumentācijas izskatīšanu, vispārējo apskati un antropometriju.

Pārbaudi tuberkulozes noteikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos.

Noteikumi arī paredz izmeklējumus poliovīrusu klātbūtnes noteikšanai, ja nav pagājušas 30 dienas, kopš patvēruma meklētājs izceļojis no poliomielīta skartajām valstīm vai tās šķērsojis.

Tāpat noteikumi paredz patvēruma meklētāja informēšanu par rīcību saslimšanas gadījumā, iespēju saņemt veselības aprūpes pakalpojumus un ieteicamajiem profilakses pasākumiem.

Patvēruma meklētāja sanitārā apstrāde ietver mazgāšanos dušā, apstrādi pret pedikulozi, patvēruma meklētāja personīgā apģērba un personīgo lietu dezinfekciju.

Sanitāro apstrādi neveic, ja patvēruma meklētājs netiek izmitināts izmitināšanas centrā vai izmitināšanas telpās.

Patvēruma meklētājs, kurš saņēmis norīkojumu, veselības stāvokļa pārbaudi veic ārstniecības iestādē, kurā ģimenes ārsts sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus.

Ja patvēruma meklētāja rīcībā ir dokumenti, kas apliecina, ka viņam ir veikta veselības stāvokļa pārbaude, viņš tos iesniedz attiecīgi ģimenes ārstam vai izmitināšanas centra, vai izmitināšanas telpu ārstniecības personai.

Informācija sagatavota projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām”, ko Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.  Granta līgums Nr. PMIF/9/2016/1/03.

Informāciju ievietoja: Eva Šķendere, mājaslapas www.beglis.lv/refugees.lv satura administratore, e-pasts: eva.skendere@gmail.com