Patvēruma meklētājiem palielināta uzturnauda

14.07.2016. Rīga. Šī gada 12. jūlijā Ministru kabinets atbalstīja Iekšlietu ministrijas virzītos 2010. gada 12. janvāra noteikumu Nr. 24 “Noteikumi par uztura, higiēnas un pirmās nepieciešamības preču iegādes izdevumu apmēru patvēruma meklētājam un šo izdevumu segšanas kārtību” grozījumus, kas paredz Latvijā palielināt uzturnaudu patvēruma meklētājiem.

Uzturnaudas apmērs patvēruma meklētājiem palielināts no līdzšinējiem 2,15 Eur uz 3,00 Eur dienā. Minēto uzturnaudu saņem tie patvēruma meklētāji, kuri uz laiku ir izmitināti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā “Mucenieki”. Uzturnauda paredzēta uztura, higiēnas un pirmās nepieciešamības preču iegādei.

Informācija sagatavota projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām”, ko Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.  Granta līgums Nr. PMIF/9/2016/1/03.

Informāciju ievietoja: Eva Šķendere, mājaslapas www.beglis.lv/refugees.lv satura administratore, e-pasts: eva.skendere@gmail.com