Par Latviju

1. Kā Latvijā ievēl parlamentu?

Saeimu ievēlē vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās. Tiesības vēlēt ir pilntiesīgiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir sasnieguši astoņpadsmit gadu vecumu. Saeimā var ievēlēt katru pilntiesīgu Latvijas pilsoni, kurš vēlēšanu pirmā dienā ir vecāks par divdesmit vienu gadu. Saeimu ievēlē uz četriem gadiem.

2. Saeimas vēlēšanās deputāti ir partiju pārstāvji vai pilsētu pārstāvji?

Saeimas deputāti ir partiju pārstāvji. Saeimas deputāta pilnvaru laiks ir četri gadi, turklāt viņam ir tiesības atkārtoti kandidēt. Viens deputāts Saeimā pārstāv aptuveni 15 000 vēlētāju.

3. Kāpēc Jāņos kurina ugunskuru?

Jāņi ir latviešu gadskārtas svētki, ko svin vasaras saulgriežos, dienā, kad ir visīsākā nakts un visgarākā diena. Lai gan īsākā nakts parasti ir 21. vai 22. jūnijā, nacionālās brīvdienas - Līgo diena un Jāņu diena ir 23. un 24. jūnijā. Dienu pirms Jāņiem agrāk sauca par Zāļu dienu, tagad arī par Līgo dienu.

Jāņuguns dedzināšana no saules rieta līdz saules lēktam ir saistīta ar ticējumu par gaismas pārnešanu uz nākamo saules gadu. Uguns dedzināšanas vietai jābūt apkārtnes augstākajā vietā, var izmantot arī darvas mucu vai darvotu riteni kārts galā. Tiek sadedzināti pērnie vainagi. Jāņuguns apspīdētie lauki un cilvēki iegūst spēku un auglību. Tāpēc visu nakti nedrīkst gulēt.

4. Kurš ir Latvijas nacionālais sporta veids?

Futbols, hokejs un basketbols Latvijā ir sporta veidu popularitātes saraksta virsotnē. Pēc Latvijas iedzīvotāju līdzdalības populārākie ir futbols, vieglatlētika/skriešana, volejbols/pludmales volejbols, basketbols un riteņbraukšana.

5. Kurš ir Latvijas nacionālais koks, putns un puķe?

Latvijas nacionālais putns ir baltā cielava, to 1960. gadā apstiprināja Starptautiskā putnu aizsardzības padome. Pīpene (margrietiņa) ir Latvijas nacionālais zieds, liepa un ozols - Latvijas nacionālie koki.

6. Kā cēlies vārds “Rīga”, ko tas nozīmē?

Tiek uzskatīts, ka Rīgas vārds cēlies no upes, kuras krastā tā radusies. Šīs upes nosaukumi dažādos avotos ir dažādi – Rīgas upe, Rīdzene, Rīdziņa. Par tā izcelsmi īstas skaidrības nav, bet galvenais ir skaidrs – vārds, saglabājoties Rīgas nosaukumā, ir pārdzīvojis savu sākotnējo nesēju. Jo šīs upes diemžēl vairs nav.

7. Ko nozīmē vārds “Baltija”?

Baltijas valstis (arī Baltija) ir trīs Eiropas Savienības valstis Baltijas jūras austrumu piekrastē - Latvija, Lietuva un Igaunija.

8. Ko simbolizē gailis luterāņu baznīcas tornī?

Tiek uzskatīts, ka gailis ir modrības simbols. Taču Svētajos Rakstos ir īpašs notikums, kas saistās ar nodevību. Proti, apustulis Pēteris solās Kristu nemūžam nenodot, bet Jēzus viņam skumji atbild - vēl nebūs gailis trīs reizes nodziedājis, kad tu jau būsi mani nodevis.

Patiesībā šis simbols to arī nozīmē - atgādinājumu visiem, cik vājš ir cilvēks un cik bieži bailes nosvītro visas labās apņemšanās.

Vēstures avotos nav atrodamas precīzas ziņas, kāpēc tieši gailis rotā luteriskās baznīcas torņus. Vēstures pētnieki pieļauj, ka tas varētu būt saistīts ar Bībeles un reformācijas simbolismu.