Nodarbinātība

1. Vai ir jābūt piešķirtam statusam, lai Nodarbinātības valsts aģentūrā varētu reģistrēties kā bezdarbnieks?

Jā, ir jābūt statusam, lai reģistrētos kā bezdarbnieks.

2. Vai var pārkvalificēt profesiju, ja darbu nevar atrast savā profesijā?

Jā var. Tikai jāņem vērā, ka Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātie kursi ir latviešu valodā.

3. Vai var kārtot ārpus formālās izglītības atzīšanas eksāmenu drēbnieka, šuvēja vai jebkurā citā profesijā, ja tiek izmantots tulka pakalpojums?

Latvijas Republikas normatīvie akti nosaka, ka kvalifikācijas eksāmens ir jākārto latviešu valodā, neizmantojot tulka palīdzību.

4. Nodarbinātības valsts aģentūra darbu piedāvā privātajās vai valsts iestādēs?

Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā gan privātajās, gan valsts iestādēs un uzņēmumos esošās vakances, kas reģistrētas Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā.

5. Vai ir nepieciešams zināt latviešu valodu, ja vēlos uzsākt savu biznesu Latvijā?

Ja ir, kas palīdz sazināties ar valsts iestādēm, tad nē.

6. Kas notiek, ja darba līgums netiek noslēgts?

Ja darba līgums netiek noslēgts, tad darba attiecības netiek nodibinātas, un persona strādā nelegāli, kas ir administratīvi sodāms pārkāpums.

7. Vai tad, kad mācos latviešu valodu Nodarbinātības valsts aģentūrā un paralēli tam atrodu darbu, varu pabeigt latviešu valodas kursus?

Jā, Jums būs iespēja pabeigt latviešu valodas kursus.

8. Vai pakalpojumiem, kurus piedāvā Nodarbinātības valsts aģentūra, ir termiņš?

Nodarbinātības valsts aģentūra apkalpo klientus visā viņu bezdarba periodā.

9. Kāpēc Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā atbalstu tikai pēc statusa saņemšanas, nevis tad, kad esam patvēruma meklētāji?

Saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo tiesisko regulējumu patvēruma meklētājiem nav tiesības strādāt. Pēc statusa iegūšanas persona iegūst tiesības strādāt. Nodarbinātības valsts aģentūra apkalpo darbspējīgas personas.