No 2016. gada 1. decembra sociālā darbinieka un mentora pakalpojumus nodrošina "Patvērums "Drošā māja""

09.01.2017., Rīga. No 2016. gada 1. decembra līdz 2018. gada 31. maijam sociālā mentora un sociālā darbinieka pakalpojumu patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu nodrošina biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu Sabiedrības integrācijas fonds iepirkumā patvēruma meklētāji var saņemt no pirmās dienas kopš ieradušies Latvijā līdz statusa saņemšanai, kā arī vēl 12 mēnešus pēc statusa saņemšanas.

Informācija sagatavota projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām”, ko Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.  Granta līgums Nr. PMIF/9/2016/1/03.

Informāciju ievietoja: Eva Šķendere, mājaslapas www.beglis.lv/refugees.lv satura administratore, e-pasts: eva.skendere@gmail.com