Mājoklis

1. Kāpēc ir svarīgi deklarēt dzīvesvietu?

Dzīvesvietas deklarēšanas mērķis ir panākt, lai ikviena persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību, lai būtu skaidrs, uz kurieni personai sūtīt oficiālo informāciju, uz kurieni personai doties, lai saņemtu pašvaldības un valsts sniegtos pakalpojumus utt.

2. Vai pēc statusa iegūšanas kāds palīdzēs atrast dzīvokli, ja neprot valodu?

Pēc statusa saņemšanas palīdzību mājokļa jautājumu risināšanā var sniegt sociālais mentors.

3. Kāpēc mājokļa piešķiršana Latvijā atšķiras no Eiropas Savienības kārtības?

Latvijai nav pienākums mājokļa piešķiršanas jautājumus saskaņot ar Eiropas Savienību.

4. Dzīvokli var īrēt no pašvaldības?

Dzīvokli no pašvaldības var īrēt tikai normatīvajos aktos noteiktās personu grupas.

5. Kas tā ir par maksu, ko maksā starpniekam par dzīvokļa meklēšanu?

Starpniekam par dzīvokļa meklēšanu maksā starpniecības maksu, kas ir atlīdzība par palīdzību dzīvokļa meklēšanā.

6. Vai ir jāpārdeklarē adrese, ja mainu dzīvesvietu?

Mainot dzīvesvietu, jāmaina arī deklarētā adrese. To nosaka Latvijas Republikas Dzīvesvietas deklarēšanas likums.