Mainīta bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo pabalstu administrēšanas kārtība

03.07.2017., Rīga. Šī gada 9. jūnijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 302 "Noteikumi par vienreizējo finansiālo atbalstu un pabalstu uzturēšanas izmaksu segšanai bēglim un alternatīvo statusu ieguvušai personai", kuri piemērojami no šī gada 1. jūnija.

Noteikumi paredz saglabāt līdzšinējo izmaksu apmēru kopumā, nosakot, ka atbalsta apmērs ir līdzvērtīgs divu mēnešu pabalstam uzturēšanās izmaksu segšanai atbilstoši līdz šim noteiktajam pabalsta apmēram, tādējādi nosakot, ka pabalsta izmaksas periods bēglim ir 10 mēneši, bet personai ar alternatīvo statusu - 7 mēneši.

Saskaņā ar minētajiem noteikumiem, vienreizējais finansiālais atbalsts ir noteikts šādā apmērā:

- pilngadīgai personai – 278 eiro; ja personas ir laulātie, tad vienai personai – 278 eiro, otrai personai – 194 eiro;

- nepilngadīgai personai – 194 eiro.

Vienreizējo finansiālo atbalstu izmaksā Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, pamatojoties uz personas iesniegumu par vienreizējā finansiālā atbalsta saņemšanu. Tiesības uz vienreizējo finansiālo atbalstu rodas uzreiz pēc bēgļa vai alternatīvā statusa iegūšanas.

Pabalsts uzturēšanas izmaksu segšanai ir noteikts šādā apmērā:

- pilngadīgai personai – 139 eiro; ja personas ir laulātie, tad vienai personai – 139 eiro, otrai personai – 97 eiro;

- nepilngadīgai personai – 97eiro.

Tiesības uz pabalstu uzturēšanas izmaksu segšanai rodas pēc vienreizējā finansiālā atbalsta saņemšanas un personas reģistrēšanās Nodarbinātības valsts aģentūrā, to izmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, pamatojoties uz personas iesniegumu par pabalsta uzturēšanas izmaksu segšanai saņemšanu.

Noteikumi paredz arī kārtību, kādā vienreizējais finansiālais atbalsts un pabalsts tiek piešķirti par nepilngadīgām personām, kā arī kārtību, kādā persona ir tiesīga mainīt pabalsta apmēru vai tā sadalījumu laulāto starpā. Pabalsta izmaksa tiek apturēta vai pārtraukta Patvēruma likumā noteiktajos gadījumos, kā arī personas nāves gadījumā.

Informācija sagatavota projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām”, ko Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.  Granta līgums Nr. PMIF/9/2016/1/03.

Informāciju ievietoja: Eva Šķendere, mājaslapas www.beglis.lv/refugees.lv satura administratore, e-pasts: eva.skendere@gmail.com