Ir stājusies spēkā kārtība, kādā patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā ievietotai personai veicama veselības pārbaude

26.09.2016., Rīga. No šī gada 23. septembra stājas spēkā Veselības ministrijas izstrādātie Ministru kabineta noteikumi Nr. 620 “Kārtība, kādā veic aizturētā patvēruma meklētāja veselības stāvokļa pārbaudi un sanitāro apstrādi, kā arī reģistrē to rezultātus” (turpmāk – noteikumi). Noteikumi nosaka kārtību, kādā ārstniecības personai ir jāveic patvēruma meklētāju sanitārā apstrāde un veselības pārbaude pēc aizturēto patvēruma meklētāju ievietošanas izmitināšanas centrā.

Atbilstoši noteikumiem sanitārā apstrāde ietver mazgāšanos pirtī vai dušā, kā arī nepieciešamības gadījumā apstrādi pret pedikulozi un patvēruma meklētāja personīgā apģērba un personīgo lietu dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju.

Savukārt aizturētā patvēruma meklētāja veselības pārbaude ietver personas aptauju un, ja iespējams, medicīniskas dokumentācijas izskatīšanu, antropometriju (ķermeņa masa, augums), vispārējo apskati un pārbaudi, lai noteiktu tuberkulozi, kā arī citu nepieciešamo izmeklējumu nozīmēšanu, ņemot vērā personas veselības stāvokli, slimību simptomus un īpašo epidemioloģisko situāciju aizturētā patvēruma meklētāja izcelsmes valstī vai valstī, kurā persona uzturējās pirms iebraukšanas Latvijā. Piemēram, personām, kurām kopš ierašanās Latvijā nav pagājušas vairāk kā 30 dienas no brīža, kad tās ir ceļojušas no poliomielīta skartajām valstīm vai šķērsojušas poliomielīta skartās valstis, būs jāveic arī izmeklēšana uz poliovīrusu klātbūtni.

Pēc personas veselības pārbaudes, ārstniecības personai būs jāizsniedz atzinums par veselības stāvokli un rekomendācijas, kā arī aizturētais patvēruma meklētājs jāinformē par rīcību saslimšanas gadījumā, veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējām un ieteicamajiem profilakses pasākumiem. Sanitārās apstrādes un veselības stāvokļa pārbaudes rezultātus ārstniecības personas reģistrēs pacienta ambulatorajā kartē.

Informācija sagatavota projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām”, ko Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.  Granta līgums Nr. PMIF/9/2016/1/03.

Informāciju ievietoja: Eva Šķendere, mājaslapas www.beglis.lv/refugees.lv satura administratore, e-pasts: eva.skendere@gmail.com