Infografikas

Šajā sadaļā atrodamas infografikas un saites uz informācijas avotiem par patvēruma sistēmu Latvijā, bēgļiem un personām, kam piešķirts alternatīvais statuss.


Infografika par patvēruma meklētāju uzņemšanu un integrāciju Latvijā un piemērotas sistēmas izveidi.
Avots: Iekšļietu ministrijas mājaslapa


 

Infografika par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu
Avots: Iekšlietu ministrijas mājaslapa

 

 

Infografika par patvēruma meklētāju ierašanās dinamiku Latvijā
Avots: Iekšlietu ministrijas mājaslapa

 

          

Kāds atbalsts pieejams patvēruma meklētājiem, bēgļiem un alternatīvo statusu ieguvušajām personām
Avots: Iekšlietu ministrijas mājaslapa