Deputāti konceptuāli atbalsta patvēruma meklētāju ātrāku iesaistīšanos nodarbinātības pasākumos

17.10.2016., Rīga. Saeima šī gada 13. oktobrī konceptuāli atbalstīja grozījumus Imigrācijas likumā, kas paredz patvēruma meklētāju tiesības ātrāk iesaistīties nodarbinātības pasākumos.

Grozījumi paredz līdz sešiem mēnešiem samazināt pašlaik noteikto deviņu mēnešu periodu, pēc kura iestāšanās, ja Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde vēl nav pieņēmusi lēmumu par viņa iesniegumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu, patvēruma meklētājs var sākt strādāt.

Tādā veidā tiks veicināta patvēruma meklētāja darba iemaņu saglabāšana un patvēruma meklētājiem tiks sniegta iespēja saņemt atalgojumu. Šis nosacījums neietekmē uzturēšanās atļaujas pieprasīšanas procedūru.

Informācija sagatavota projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām”, ko Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.  Granta līgums Nr. PMIF/9/2016/1/03.

Informāciju ievietoja: Eva Šķendere, mājaslapas www.beglis.lv/refugees.lv satura administratore, e-pasts: eva.skendere@gmail.com