Decembrī atbalsts nodrošināts 144 personām

Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” informē, ka 2016.gada decembrī projekta "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" ietvaros atbalsts kopumā nodrošināts 144 personām no Sīrijas (97), Afganistānas (14), Tadžikistānas (9), Irākas (6), Armēnijas (4), Azerbaidžānas (4), Krievijas (3), Eritrejas (3), Baltkrievijas (2), Indijas (1) un Gruzijas (1).

Pakalpojumu saņēmušo vidū ir 31 ģimene ar nepilngadīgiem bērniem – kopā 131 persona, kā arī 13 individuālie klienti.

Biedrības vadītāja Sandra Zalcmane informē, ka gada nogalē tika pārņemti iepriekšējā pakalpojuma sniedzēja - biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” uzsāktie darbi ar klientiem, t.sk., pārņemtas klientu lietas. Sociālie darbinieki un sociālie mentori ir uzsākuši individuālo darbu ar projekta mērķa grupu, galvenokārt sniedzot atbalstu dažādu sadzīvisku situāciju risināšanā, tajā skaitā sadarbībā ar LSK nodrošinot apģērbu/apavu sagādi. Klientiem, kuriem ir piešķirts alternatīvais statuss, tiek sniegts atbalsts dokumentu  noformēšanā un saņemšanā, kā arī bankas konta atvēršanā.

Pakalpojums tiek nodrošināts Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā “Mucenieki” un ārpus tā:

>patvēruma meklētājiem, kuriem nepieciešama starptautiskā aizsardzība un kurus Latvija ir uzņēmusi Eiropas Savienības (ES) pārvietošanas programmas* ietvaros;

>personām, kuras Latvijā ierodas patstāvīgi;

>personām, kuras ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu.

Pērnā gada decembrī biedrības “Patvērums “Drošā māja”” uzsāktā projekta "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" īstenošanas laiks ir no 2016.gada 1.decembra līdz 2018.gada 31.maijam. Projekta līgumcena: 666 000 EUR.

Pakalpojums tiek sniegts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda pasākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” (SAM Nr. 9.1.4.4.) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

*Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem līdz šim Latvija ES pārvietošanas programmas ietvaros uzņēmusi 203 personas. No tām bēgļa statuss piešķirts 10 personām un alternatīvais - 82 personām.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību konsultante, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@gmail.com