Biežāk uzdotie jautājumi

 • PATVĒRUMA MEKLĒTĀJS, BĒGLIS UN PERSONA AR ALTERNATĪVO STATUSU
  • Kas ir patvēruma meklētājs?
  • Kas ir persona ar alternatīvo statusu?
  • Kādus dokumentus izsniedz bēglim vai alternatīvo statusu ieguvušai personai?
 • PATVĒRUMA MEKLĒTĀJU UZŅEMŠANA LATVIJĀ
  • Cik patvēruma meklētāju Latvija uzņems Eiropas programmas migrācijas jomā ietvaros?
  • Kas sagatavoja programmu patvēruma meklētāju integrācijai Latvijā?
 • NO IERAŠANĀS LĪDZ STATUSA PIEŠĶIRŠANAS BRĪDIM
  • Kur patvēruma meklētājs dzīvo, kamēr tiek izskatīts pieteikums par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu?
  • Cik ilgā laikā pieņem lēmumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu?
  • Kādu lēmumu var pieņemt Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde?
  • Kā atšķir ekonomiskos migrantus no patvēruma meklētājiem?
  • Kas notiek, ja patvēruma meklētājam netiek piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss?
  • Cik personu var uzņemt patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā?
  • Cik ilgi persona var dzīvot Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā?
  • Kur persona dzīvos pēc patvēruma meklētāju izmitināšanas centra atstāšanas?
  • Vai patvēruma meklētājs saņems pabalstu?
  • Vai patvēruma meklētājam līdz bēgļa vai alternatīvā statusa saņemšanai būs iespēja strādāt?
  • Vai patvēruma meklētājiem obligāti ir jādzīvo patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā?
 • INTEGRĀCIJA UN ATBALSTS
  • Vai bēgļa statusu ieguvušajiem ir tādas pašas tiesības kā Latvijas pilsoņiem?
  • Kāda palīdzība statusu ieguvušajām personām tiks sniegta nodarbinātības jautājumā?
  • Kā bēgļi un personas ar alternatīvo statusu uzzinās par dzīvi Latvijā?
  • Vai bēglis vai persona, kas ieguvusi alternatīvo statusu, saņems pabalstus?
  • Vai bēgļa un alternatīvo statusu ieguvušās personas var naturalizēties?
  • Kur mācīsies patvēruma meklētāju, bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu bērni?
  • Kā statusu ieguvušajām personām palīdzēs integrēties, lai viņi spētu uzsākt patstāvīgu dzīvi Latvijā?
  • Kādi būs bēgļa vai alternatīvo statusu ieguvušo personu pienākumi?
  • Vai persona, kurai piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, ir piesaistīta statusa piešķīrējvalstij?
  • Vai ir paredzēta latviešu valodas apmācība pēc bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanas?
  • Vai darba devējam ir paredzēti nodokļu atvieglojumi, ja nodarbina bēgli vai personu, kurai piešķirts alternatīvais statuss?
  • Vai bēglim un personai ar alternatīvo statusu ir nepieciešama īpaša darba atļauja, lai strādātu?
  • Vai bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss, pienākas bezmaksas veselības aprūpe?
  • Cik ilgi, patvēruma meklētājs saņem sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu?
  • Vai bēglis un persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss, drīkst ceļot?
  • Cik skolas Latvijā izglīto bēgļu vai personu, kuras ieguvušas alternatīvo statusu, bērnus?