Aktuāli

Noslēdzas atbalsta projekts starptautiskajām aizsardzības personām + Infografika

29.06.2020. Šā gada 30. jūnijā noslēdzas projekts „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II”, kuru kopš 2018. gada 2.janvāra īstenoja biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Projekta mērķis bija veicināt starptautiskās aizsardzības personu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, nodrošinot tiem integrācijas un latviešu valodas mācību kursus un pielāgotu informāciju par tiesībām un pienākumiem dažādās dzīves jomās.

Starptautiskās aizsardzības personām tiks atsākti mācību kursi

Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” informē, ka projektā „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām”, ar 2.jūniju tiks atsākts latviešu valodas mācību kurss 11.grupai, kas tika īstenots PMC “Mucenieki” un pārtraukts valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ.

No 12. maija pasažieriem sabiedriskajā transportā jālieto mutes un deguna aizsegs

Lai nodrošinātu epidemioloģiski drošu sabiedriskā transporta izmantošanu, no šī gada 12. maija pasažieriem, atrodoties sabiedriskajā transportā vai vilcienā, jālieto mutes un deguna aizsegs (respirators, maska, šalle vai lakats).

Pasargā sevi no saslimšanas ar COVID-19!

Kā sevi pasargāt?

Bieži un rūpīgi mazgā rokas ar ūdeni un ziepēm vai izmanto roku dezinfekcijas līdzekli.

Regulāri tīri un vēdini telpas.

Neapmeklē publiskās vietas, nedodies ciemos un neuzņem ciemiņus pie sevis.

Ievēro vismaz 2 metru distanci starp cilvēkiem.

Ar tuviniekiem un draugiem sazinies, izmantojot tālruni vai datoru.

Starptautiskās aizsardzības personām ir iespēja turpināt apgūt latviešu valodu - attālināti

26.03.2020. Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” informē, ka, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, šobrīd integrācijas un latviešu valodas mācību kursi projektā „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” ir apturēti uz nenoteiktu laiku. Ir pārtraukts februārī uzsāktais latviešu valodas apguves kurss – 11.mācību grupai, kas tika īstenots PMC “Mucenieki”, kā arī atlikta integrācijas mācību kursa uzsākšana 19.grupai.

Infografika: Integrācijas mācību kursā pērn piedalījušās 138, bet latviešu valodu mācījušās 68 starptautiskās aizsardzības personas

27.01.2020. Lai veicinātu starptautiskās aizsardzības personu iekļaušanos sabiedrībā, kopš 2018.gada 2.janvāra biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno projektu „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II”. Projekta ietvaros tiek organizēts integrācijas mācību kurss, kā arī latviešu valodas apguves mācību kurss. Abu aktivitāšu saturs ir pielāgots personām, kuras nesen ieradušās un uzsākušas savu dzīvi Latvijā.

Pērn vairāk nekā tūkstotis ārvalstnieku vērsušies pēc palīdzības Informācijas centrā iebraucējiem

27.01.2020. Pēc vienas pieturas aģentūras – Informācijas centra iebraucējiem (ICI) apkopotajiem datiem, pērnā gada 12 mēnešos tas sniedzis gandrīz pusotru tūkstoti konsultāciju 1112 ārvalstu pilsoņiem*, kuri Latvijā ieradušies no 55 valstīm ārpus Eiropas Savienības: 921 trešo valstu pilsonim, 191 starptautiskās aizsardzības personai. Atbalsts sniegts arī dažādu jomu speciālistiem, kuri strādā ar šo mērķa grupu.

Integrācijas mācību kursu par Latviju noslēdz divas starptautiskās aizsardzības personu grupas

19.12.2019. Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” informē, ka 19.decembrī projekta „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros organizēto integrācijas mācību kursu par Latviju noslēdz divas mācību grupas, kuras kursa apguvi uzsāka šā gada novembrī. Abās grupās mācījās kopumā 24 starptautiskās aizsardzības personas no Krievijas, Baltkrievijas, Armēnijas, Uzbekistānas, Kazahstānas, Gruzijas, Ēģiptes, Irākas, Azerbaidžānas, Turcijas un Palestīnas.

Visos Latvijas reģionos notiks Informācijas centra iebraucējiem Atvērto durvju pēcpusdienas

20.11.2019. “Šoreiz Informācijas centra iebraucējiem (ICI) Atvērto durvju pēcpusdienu vadmotīvs būs tīklošanās un kultūru sadraudzība – lai pozitīvā un atvērtā atmosfērā ikvienam apmeklētājam sniegtu iespēju savstarpēji iepazīties, baudīt starpkultūru vidi – piedaloties dažādās sadraudzības aktivitātēs un spēlēs, kā arī saņemt noderīgu informāciju no mūsu klientu konsultantiem un sadarbības partneriem” informē Gunta Vīksne, Informācijas centra iebraucējiem (ICI) vadītāja. Pasākumi notiks visos Latvijas reģionos laika posmā no 19.novembra līdz 4.decembrim - Ventspilī, Cēsīs, Daugavpilī, Jelgavā un Rīgā.

Informācijas centrs iebraucējiem pusgada laikā ārvalstniekiem sniedzis vairāk nekā 600 bezmaksas konsultācijas + Infografika

30.07.2019. Vienas pieturas aģentūra – Informācijas centrs iebraucējiem (ICI) - no šā gada 2.janvāra līdz 30.jūnijam visā Latvijā  sniedzis informāciju un atbalstu  402 ārvalstu pilsoņiem*, kuri ieradušies no 41 valsts ārpus Eiropas Savienības, tostarp 67 starptautiskās aizsardzības personām – 41 patvēruma meklētājam, 12 personām ar bēgļa statusu un 14 alternatīvā statusa ieguvējiem. Atbalsts sniegts arī dažādu jomu speciālistiem, kuri strādā ar šo mērķa grupu.

Latviešu valodas skolotāja: starptautisko aizsardzības personu centība apgūt latviešu valodu dod iedvesmu mācīt

08.07.2019. Jūlijā projekta „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros notiekošo latviešu valodas apguves mācību kursu turpina septītā grupa, kurā kopš 23.maija mācās starptautiskās aizsardzības personas no septiņām valstīm. Projekta vadītāja Zanda Rudene norāda, ka grupā ir dažādu valstu pārstāvji, kuri sarunājās dažādās valodās, tāpēc latviešu valodas skolotājai ir jābūt ļoti radošai un grupas dalībniekiem apķērīgiem, lai visi spētu saprasties. „Skolotāja izmanto dažādas metodes un līdzekļus, lai labāk iemācītu valodu, un kursantiem tas patīk. Grupa ir aktīva, novērojama vēlme līdzdarboties, kā arī paši mācību kursa dalībnieki ir izpalīdzīgi saviem grupas biedriem”.  

Projekta ietvaros integrācijas mācību kursā piedalījušās 142, bet latviešu valodu apguvušas 92 starptautiskās aizsardzības personas

26.06.2019. Kopš 2018.gada 2.janvāra biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno projektu „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II”, kura mērķis ir veicināt starptautiskās aizsardzības personu iekļaušanos sabiedrībā, nodrošinot mācību kursus un pielāgotu informāciju par tiesībām un pienākumiem dažādās dzīves jomās. Mācību saturs ir ar pielāgots personām, kuras nesen ieradušās un uzsākušas savu dzīvi Latvijā.

Uzsākts projekts imigrantu biznesa atbalstam

12.06.2019. Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" sadarbībā ar sadarbības partneriem no sešām valstīm - Horvātijas, Bulgārijas, Lietuvas, Grieķijas, Norvēģijas un Islandes - uzsākusi īstenot projektu "Migrantu talantu dārzs".

Informācijas centrs iebraucējiem visos Latvijas reģionos rīko Atvērto durvju dienas

09.05.2019. Lai plašu sabiedrību iepazīstinātu ar Informācijas centra iebraucējiem (ICI) darbību un sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī iepazīstinātu ar ārvalstniekiem pieejamiem integrācijas resursiem, ICI kopā ar sadarbības partneriem – dažādām valsts, pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām - no šā gada 16.maija līdz 5.jūnijam Rēzeknē, Jelgavā, Liepājā, Rīgā un Cēsīs rīko Atvērto durvju dienas.

Pieejama mobilās lietojumprogrammas par dzīvi Latvijā testa versija krievu valodā

29.04.2019. Lai veicinātu informācijas par dzīvi Latvijā pieejamību starptautiskās aizsardzības personām, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” projekta ietvaros pērn tika izstrādājusi mobilo lietojumprogrammu „Pirmie soļi Latvijā”. Līdz šim tā bija pieejama latviešu, angļu, franču, arābu un dari valodās. „Ņemot vērā, ka šobrīd liela daļa no starptautiskās aizsardzības personām, kuras projekta ietvaros pie mums apgūst integrācijas mācību kursu un latviešu valodu, ir krievu valodā runājošie, esam mobilo lietojumprogrammu padarījuši pieejamu arī šai auditorijai,” norāda projekta vadītāja Zanda Rudene.

Veikts izvērtējums par sniegtajiem atbalsta pasākumiem starptautiskās aizsardzības personām + Infografika

29.01.2019. Kopš 2018.gada 2.janvāra biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno projektu „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II”, kura mērķis ir veicināt starptautiskās aizsardzības personu iekļaušanos sabiedrībā, nodrošinot mācību kursus un pielāgotu informāciju par tiesībām un pienākumiem dažādās dzīves jomās. Lai nodrošinātu atgriezenisko saiti mācību kursu un mācību programmu pilnveidei un uzlabošanai, SIA „Weitner” ir sagatavojis mācību kursu dalībnieku apmierinātības izvērtējumu par pērnajā – 2018.gadā projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm.

Rīgā notiks Informācijas centra iebraucējiem Atvērto durvju diena par nodarbinātību un uzņēmējdarbību

25.01.2019. Lai informētu uzņēmējus par ārvalstnieku nodarbinātību, kā arī sniegtu informāciju ārvalstu pilsoņiem par nodarbinātības un biznesa uzsākšanas iespējām Latvijā, šā gada 30.janvārī Rīgā Informācijas centrs iebraucējiem (ICI) rīko Atvērto durvju dienu. Tajā aicināti piedalīties darba devēji, uzņēmēji, darba ņēmēji, valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvji un citi interesenti.

Informācijas centrs iebraucējiem šogad sniedzis palīdzību vairāk nekā 700 trešo valstu pilsoņiem

09.11.2018. Līdz šā gada oktobrim vienas pieturas aģentūra - Informācijas centrs iebraucējiem (ICI), kas darbojas visā Latvijā, sniedzis informāciju un atbalstu  701 ārvalstu pilsonim* no 49 valsts ārpus Eiropas Savienības. Atbalsts sniegts arī 33 dažādu jomu speciālistiem, kuri strādā ar šo mērķa grupu. Kopumā šogad sniegtas 1171 konsultācijas, no tām klātienē – 1005, par dažādiem juridiskiem, izglītības un nodarbinātības jautājumiem.

Deviņu mēnešu laikā atbalsta pasākumos piedalījušās personas no 17 valstīm

23.10.2018. Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” informē, ka no šā gada 2.janvāra līdz 28.septembrim projekta „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros tika īstenotas aktivitātes ar mērķi veicināt starptautisko aizsardzības personu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Liepājā notiks Informācijas centra iebraucējiem Atvērto durvju diena!

02.10.2018. Lai iepazīstinātu ar Informācijas centra iebraucējiem (ICI) Liepājā darbību un sniegtajiem pakalpojumiem, šā gada 9.oktobrī no plkst. 15:00 – 18:00, Klaipēdas ielā 96A, Liepājā, notiks Atvērto durvju diena!

27.augustā Jelgavā notiks Informācijas centra iebraucējiem Atvērto durvju diena!

20.08.2018. Lai iepazīstinātu ar Informācijas centra iebraucējiem (ICI) Jelgavā darbību un sniegtajiem pakalpojumiem, šā gada 27.augustā no plkst. 11:00 – 14:00, Cukura ielā 22 - 101, Jelgavā, notiks Atvērto durvju diena!

Informācijas centrs iebraucējiem 17.augustā aicina Jūs uz Atvērto durvju dienu!

13.08.2018. Lai plašu sabiedrību iepazīstinātu ar Informācijas centra iebraucējiem (ICI) darbību un sniegtajiem pakalpojumiem, šā gada 17.augustā no plkst. 11:00 – 16:00, Lāčplēša ielā 75 – 1B, Rīgā, ICI rīko Atvērto durvju dienu!

Pusgada laikā atbalsta pasākumos piedalījušās personas no 16 valstīm

19.07.2018. Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” informē, ka projekta „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros no šā gada 2.janvāra līdz 30.jūnijam tika īstenotas aktivitātes ar mērķi veicināt starptautisko aizsardzības personu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Aprīlī integrācijas kursu par Latviju noslēgušas 30 starptautiskās aizsardzības personas no 12 valstīm

26.04.2018. NVO “Patvērums “Drošā māja”” informē, ka aprīlī integrācijas mācību kursu noslēgušas divas grupas, kurās kopumā zināšanas par Latviju ieguva 30 starptautiskās aizsardzības personas no 12 valstīm. Martā uzsākto mācību mērķis ir sniegt projekta mērķa grupai zināšanas un kultūrorientācijas prasmes sekmīgai saskarsmes veidošanai Latvijas sabiedrībā.

Uzsākta projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” īstenošana

29.01.2018. Lai veicinātu starptautiskās aizsardzības personu iekļaušanos sabiedrībā, nodrošinot tiem mācību kursus un pielāgotu informāciju par tiesībām un pienākumiem dažādās dzīves jomās, biedrība “Patvērums “Drošā māja”” 2018.gada 2.janvārī ir uzsākusi projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” īstenošanu.  

“Patvērums “Drošā māja”” decembrī sociālo atbalstu sniegusi 102 personām no 17 valstīm

2017.gada decembrī biedrības “Patvērums “Drošā māja”” sociālo darbinieku un sociālo mentoru atbalsts kopumā nodrošināts 102 starptautiskās aizsardzības personām – 24 ģimenēm un 20 individuālām personām. Viņu vidū bija 52 sievietes un 50 vīrieši, tostarp 60 pilngadīgas un 42 nepilngadīgas personas.

Noslēdzas atbalsta projekts starptautisko aizsardzības personu izglītošanai par Latviju

2017. gada 31. decembrī noslēdzas projekts „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām”, kuru kopš 2016. gada 1.jūlija īstenoja biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Projekta mērķis bija nodrošināt starptautiskās aizsardzības personu vajadzībām piemērotus kursus un informatīvos pasākumus, veicinot viņu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Novembrī sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalsts nodrošināts 110 personām

Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” informē, ka 2017.gada novembrī sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu saņēmušas 110 personas no 17 valstīm: Sīrijas - 36, Afganistānas - 13, Tadžikistānas - 12, Krievijas - 19, Turcijas - 6, Kirgizstānas - 5, Libānas - 4, Baltkrievijas - 3, Ukrainas - 2, Kamerūnas - 2, Vjetnamas - 2, Izraēlas - 1, ASV - 1, Gruzijas - 1, Sudānas -1, Indijas - 1 un Armēnijas - 1.

Pieņemta kārtība, kādā veicama patvēruma meklētāja veselības stāvokļa pārbaude

27.11.2017., Rīga. Ministru kabinets šī gada 21. novembrī pieņēma noteikumus Nr. 686 “Kārtība, kādā veic patvēruma meklētāja veselības stāvokļa pārbaudi un sanitāro apstrādi, kā arī reģistrē to rezultātus”, kas regulē kārtību, kādā veic patvēruma meklētāja veselības stāvokļa pārbaudi un sanitāro apstrādi.

Infografika par sniegto atbalstu starptautiskās aizsardzības personām

14.11.2017. Lai nodrošinātu starptautiskās aizsardzības personu vajadzībām pielāgotus mācību kursus un informatīvos pasākumus, veicinot viņu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, kopš 2016.gada 1.jūlija biedrība “Patvērums “Drošā māja”” īsteno projektu “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām”. Galvenie akcenti projektā vērsti uz patvēruma meklētājiem aktuālām tēmām pēc ierašanās Latvijā un uzsākot patstāvīgu dzīvi pēc statusa iegūšanas. Ar sasniegtajiem rezultātiem lūdzam iepazīties infografikā!

Oktobrī sociālo darbinieku un sociālo mentoru atbalstu saņēmusi 121 persona no 17 valstīm

10.11.2017. Šā gada oktobrī biedrības “Patvērums “Drošā māja”” sociālo darbinieku un sociālo mentoru atbalsts sniegts 25 ģimenēm un 29 individuālām personām. Viņu vidū bija 61 sieviete un 60 vīrieši, tai skaitā 70 pilngadīga un 51 nepilngadīga persona.

Septembrī atbalsts sniegts 124 starptautiskās aizsardzības personām

10.10.2017. Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” informē, ka šā gada septembrī sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalsts nodrošināts 24 ģimenēm un 35 individuālām personām, tai skaitā 59 sievietēm un 65 vīriešiem, kuru vidū bija 53 nepilngadīga un 71 pilngadīga persona.

Mācību programmu par Latviju uzsāk 18.grupa

29.09.2017. Septembra nogalē sociālekonomiskās iekļaušanas mācību programmu par Latviju uzsākusi 18.grupa, kurā ir 23 starptautiskās aizsardzības personas no Krievijas, Baltkrievijas, Tadžikistānas, Afganistānas un Kamerūnas. Mācību laikā kvalitatīvu saziņu ar kursantiem nodrošina franču, dari un krievu valodas zinātāji.

“Patvērums “Drošā māja”” augustā sociālo atbalstu sniegusi 129 personām

15.09.2017. Šā gada augustā sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalsts nodrošināts kopumā 129 personām no 17 valstīm: Sīrijas – 61, Afganistānas – 11, Tadžikistānas – 9, Krievijas – 9, Eritrejas – 6, Turcijas – 6, Kirgizstānas – 5, Indijas – 5, Azerbaidžānas – 4, Libānas – 4, Armēnijas – 2, Ukrainas – 2, Kamerūnas – 1, ASV – 1, Baltkrievijas – 1, Kazahstānas – 1, Gruzijas – 1.

Jūlijā sociālā darbinieka un sociālo mentoru atbalsts nodrošināts 164 personām

22.08.2017. Šā gada jūlijā biedrības „Patvērums „Drošā māja”” sociālā darbinieka un sociālo mentoru atbalstu saņēmušas 164 starptautiskās aizsardzības personas, tai skaitā 73 nepilngadīgas un 91 pilngadīgas, no Sīrijas (90), Eritrejas (15), Afganistānas (10), Tadžikistānas (9), Armēnijas (7), Azerbaidžānas (6), Indijas (6), Krievijas (5), Libānas (4), Kirgizstānas (4), Turcijas (3), Kubas (2), Irākas (1), Kamerūnas (1) un ASV (1).

Gada laikā zināšanas par Latviju ieguvušas 355 starptautiskās aizsardzības personas

11.07.2017. Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” informē, ka ir apritējis gads kopš ir uzsākts projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām”. Tā mērķis ir nodrošināt starptautiskās aizsardzības personu vajadzībām piemērotus kursus un informatīvos pasākumus, veicinot viņu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. 

Izvērtējuma ziņojums par sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšanu

06.07.2017. No 2016.gada 1.decembra līdz šā gada 30.maijam iepirkuma "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" ietvaros biedrības "Patvērums "Drošā māja"" 2 sociālie darbinieki un 10 sociālie mentori ir snieguši atbalstu 340 mērķa grupas pārstāvjiem no 18 valstīm. Mēnesī vidēji apkalpoti 184 cilvēki. Saziņa ar klientiem tika nodrošināta ar darbinieku un tulku/valodu zinātāju starpniecību.

Mainīta bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo pabalstu administrēšanas kārtība

03.07.2017., Rīga. Šī gada 9. jūnijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 302 "Noteikumi par vienreizējo finansiālo atbalstu un pabalstu uzturēšanas izmaksu segšanai bēglim un alternatīvo statusu ieguvušai personai", kuri piemērojami no šī gada 1. jūnija.

Maijā atbalsts nodrošināts 165 starptautiskās aizsardzības personām 16 valstīm

Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” informē, ka maijā sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu saņēmušas 165 personas no Sīrijas (100), Eritrejas (20), Tadžikistānas (9), Afganistānas (6), Bangladešas (5), Azerbaidžānas (4), Libānas (4), Indijas (3), Krievijas (3), Armēnijas (2), Irākas (2), Kubas (2), Pakistānas (2), Baltkrievijas (1), Kamerūnas (1) un Šrilankas (1).

Maijā zināšanas par Latviju apguva divas starptautiskās aizsardzības personu grupas

29.05.2017. Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” informē, ka šā gada maijā sociālekonomiskās iekļaušanas mācību programmā paredzēto piecu nodarbību ciklu noslēgušas divas mācību grupas. Kopā zināšanas par Latviju ieguva 55 personas – 25 pieaugušie un 30 bērni – no Sīrijas, Krievijas, Baltkrievijas, Tadžikistānas un Bangladešas.

Aprīlī sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu saņēmušas 205 personas no 14 valstīm

Iepirkuma "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" ietvaros 2017.gada aprīlī palīdzība nodrošināta kopumā 205 personām, tai skaitā 40 ģimenēm (ar un bez bērniem) un 43 individuāliem klientiem. Viņu vidū bija 114 pilngadīgas un 91 nepilngadīgas personas, kuras Latvijā ieradušās no Sīrijas (131), Eritrejas (20), Tadžikistānas (17), Afganistānas (6), Bangladešas (5), Azerbaidžānas (4), Indijas (4), Libānas (4), Krievijas (4), Baltkrievijas (3), Šrilankas (2), Irākas (2), Kubas (2), Kamerūnas (1).

“Patvērums “Drošā māja”” martā sniegusi sociālo atbalstu 190 starptautiskās aizsardzības personām

2017.gada martā biedrības “Patvērums “Drošā māja”” sociālie darbinieki un sociālie mentori nodrošinājuši palīdzību 190 starptautiskās aizsardzības personām no 15 valstīm: Sīrijas (109), Eritrejas (22), Tadžikistānas (15), Afganistānas (9), Azerbaidžānas (4), Indijas (4), Libānas (4), Krievijas (4), Bangladešas (3), Gruzijas (3), Šrilankas (3), Irākas (2), Kubas (2), Pakistānas (2) un Kamerūnas (1).

Grozījumi Imigrācijas likumā paredz ātrāku patvēruma meklētāju iesaistīšanos nodarbinātības pasākumos

03.04.2017., Rīga. Šī gada 2. martā stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kas paredz, ka tiesības uz nodarbinātību bez ierobežojumiem ir ārzemniekam, kurš ir saņēmis patvēruma meklētāja personas dokumentu un nav saņēmis Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt sešu mēnešu laikā pēc tam, kad iesniegts iesniegums par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu. Tiesības uz nodarbinātību saglabājas līdz brīdim, kad stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams galīgais lēmums par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Trīs mēnešos biedrība sniegusi palīdzību 245 patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu

“Patvērums “Drošā māja”” informē, ka laika posmā no 2016.gada 1.decembra līdz 2017.gada 28.februārim iepirkuma  "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" ietvaros atbalstu saņēmuši 245 unikālie mērķa grupas pārstāvji no 16 valstīm.

Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalsts janvārī sniegts 184 personām

Kopumā 184 personām no Sīrijas (137), Afganistānas (14), Tadžikistānas (9), Irākas (5), Armēnijas (4), Azerbaidžānas (4), Krievijas (3), Baltkrievijas (2), Eritrejas (2), Nepālas (2), Gruzijas (1) un Indijas (1) janvārī nodrošināts sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalsts.

Iepazīstinās ar četrās valodās izstrādātu izglītojošu materiālu bērniem

Lai iepazīstinātu ar īpašu – bērniem (vecumā no 5-9 gadiem) izstrādātu 27 lapaspušu izglītojošo materiālu “Eža draugi”, kas pieejams arābu, dari, franču un latviešu valodās, šā gada 14.februārī plkst. 12:30 Latvijas Dabas muzejā, Kr. Barona ielā 4, biedrība “Patvērums “Drošā māja”” rīko informatīvu pasākumu.

Decembrī atbalsts nodrošināts 144 personām

Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” informē, ka 2016.gada decembrī projekta "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" ietvaros atbalsts kopumā nodrošināts 144 personām no Sīrijas (97), Afganistānas (14), Tadžikistānas (9), Irākas (6), Armēnijas (4), Azerbaidžānas (4), Krievijas (3), Eritrejas (3), Baltkrievijas (2), Indijas (1) un Gruzijas (1).

Par Latviju noderīgas zināšanas ieguvušas starptautiskās aizsardzības personas no septiņām valstīm

23.01.2017. No 2016.gada 1.jūlija līdz 31.decembrim biedrības “Patvērums “Drošā māja”” īstenotā projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” ietvaros 157 starptautiskās aizsardzības personām nodrošināti viņu vajadzībām pielāgoti mācību kursi un dažādas informatīvās aktivitātes, kuru mērķis bija veicināt šīs mērķa grupas iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

No 2016. gada 1. decembra sociālā darbinieka un mentora pakalpojumus nodrošina "Patvērums "Drošā māja""

09.01.2017., Rīga. No 2016. gada 1. decembra līdz 2018. gada 31. maijam sociālā mentora un sociālā darbinieka pakalpojumu patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu nodrošina biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Deputāti konceptuāli atbalsta patvēruma meklētāju ātrāku iesaistīšanos nodarbinātības pasākumos

17.10.2016., Rīga. Saeima šī gada 13. oktobrī konceptuāli atbalstīja grozījumus Imigrācijas likumā, kas paredz patvēruma meklētāju tiesības ātrāk iesaistīties nodarbinātības pasākumos.

Biedrību apmeklē divas Saeimas komisijas

10.10.2016. Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" informē, ka šā gada 5.oktobrī biedrībā tika rīkots Informatīvs pasākums, kura ietvaros notika Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas un Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas izbraukuma sēdes. Pasākuma laikā abu komisiju deputāti, kā arī klātesošie masu mediju pārstāvji tika informēti par biedrības šobrīd īstenotajiem atbalsta pasākumiem patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Ir stājusies spēkā kārtība, kādā patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā ievietotai personai veicama veselības pārbaude

26.09.2016., Rīga. No šī gada 23. septembra stājas spēkā Veselības ministrijas izstrādātie Ministru kabineta noteikumi Nr. 620 “Kārtība, kādā veic aizturētā patvēruma meklētāja veselības stāvokļa pārbaudi un sanitāro apstrādi, kā arī reģistrē to rezultātus” (turpmāk – noteikumi). Noteikumi nosaka kārtību, kādā ārstniecības personai ir jāveic patvēruma meklētāju sanitārā apstrāde un veselības pārbaude pēc aizturēto patvēruma meklētāju ievietošanas izmitināšanas centrā.

Precizējumi attiecībā uz patvēruma meklētajiem sniedzamo veselības aprūpi

31.08.2016. Rīga. Šī gada 30. augustā Ministru kabinetā tika apstiprināti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1529 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” (turpmāk –noteikumi).

Patvēruma meklētājiem palielināta uzturnauda

14.07.2016. Rīga. Šī gada 12. jūlijā Ministru kabinets atbalstīja Iekšlietu ministrijas virzītos 2010. gada 12. janvāra noteikumu Nr. 24 “Noteikumi par uztura, higiēnas un pirmās nepieciešamības preču iegādes izdevumu apmēru patvēruma meklētājam un šo izdevumu segšanas kārtību” grozījumus, kas paredz Latvijā palielināt uzturnaudu patvēruma meklētājiem.

Tiks turpinātas izglītojošas mācības starptautiskās aizsardzības personām

13.07.2016., Rīga. Lai nodrošinātu starptautiskās aizsardzības personu vajadzībām pielāgotus mācību kursus un informatīvos pasākumus, veicinot viņu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, šā gada 1.jūlijā biedrība “Patvērums “Drošā māja”” uzsākusi projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” īstenošanu.Projekts ilgs 18 mēnešus un tā ietvaros paredzēts sniegt atbalstu 530 personām, tai skaitā pieaugušajiem, bērniem un patvēruma meklētājiem bez rakstīt un lasīt prasmēm.