Grozījumi Imigrācijas likumā paredz ātrāku patvēruma meklētāju iesaistīšanos nodarbinātības pasākumos

03.04.2017., Rīga. Šī gada 2. martā stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kas paredz, ka tiesības uz nodarbinātību bez ierobežojumiem ir ārzemniekam, kurš ir saņēmis patvēruma meklētāja personas dokumentu un nav saņēmis Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt sešu mēnešu laikā pēc tam, kad iesniegts iesniegums par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu. Tiesības uz nodarbinātību saglabājas līdz brīdim, kad stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams galīgais lēmums par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Informācija sagatavota projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām”, ko Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.  Granta līgums Nr. PMIF/9/2016/1/03.

Informāciju ievietoja: Eva Šķendere, mājaslapas www.beglis.lv/refugees.lv satura administratore, e-pasts: eva.skendere@gmail.com